Производство и търговия със селскостопанска техника

Астра - агро ЕООД

"/>

Дискови брани навесни и прикачни от 1,4 до 7,5 м.

Рама изработена от кух профил с

 дебелина на стената 6-8-10 мм.

Лагерни тела от ферографитен чугун с два лагера -

 добре защитени от прах и твърди частици.

Дискове Белота - Испания , богата гама и

 гарантирано качество 460-510-560-610-660 мм.

Гаранция 18 месеца.

Култиватори навесни и прикачни от 1,4 до 10 м.

Окомплектовани с твърди или пружинни работни органи.

Окомплектовани със зъбни или роторни брани.

Работни органи Белота - Испания , гарантирано качество .

Гаранция 18 месеца.

"/>

Тракторни валяци 4,5 до 6,0 м.

Грайферни или дискови чугунени колела.

Гаранция 18 месеца.

 

"/>

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

на РЪКОВОДСТВОТО на „АСТРА АГРО“ ЕООД гр. Монтана

ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

 

Успехът на всяко дружество зависи от способността му да удовлетвори изискванията и очакванията на своите клиенти, сътрудници и собственици.

Политиката на дружеството е насочена към бърза адаптация в условията на силно конкурентна среда, чрез отчитане на промените в нея, свързаните с това рискове и балансирано решаване на социално-икономическите задачи, с осъзнаване на отговорността си към обществото. Усилията ни са да представяме на своите клиенти конкурентноспособни продукти в областта на производството на селскостопански машини – дискови брани, култиватори, тракторни валяци, плугове и други специализирани и нестандартни машини – задоволяващи техните очаквания относно качеството и потребностите им.

За тяхното реализиране, ръководството на  „АСТРА АГРО“ ЕООД се стреми към непрекъснато подобряване, чрез прилагане на съвременни методи за управление на качеството по критерии включващи:

·        Поддържане на въведената Система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008;

·        Предоставяне на услуги, съответстващи на действащите и бъдещи приложими законодателни и други изисквания;

·        Постоянно повишаване ефикасността на всеки процес;

·        Удовлетворяване изискванията на клиента с цел подобряване на качеството на предоставените услуги;

·        Поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения и балансирано удовлетворяване на деловите интереси на всички заинтересовани страни;

·        Осигуряване необходимата квалификация и компетентност на персонала, за постигане максимална удовлетвореност на клиентите;

·        Подкрепяне на всяка качествена и достижима инициатива или добра практика, насочена към повишаване качеството на предлаганите от нас услуги;

·        Непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството.

 

Настоящата политика е разпространена до всички работници на „АСТРА АГРО“ ЕООД и клиенти използващи нашите продукти.

            Политиката подлежи периодично на преглед за адекватност спрямо целите и оценката на тяхното изпълнение в рамките на Прегледа от ръководството.

 

 

гр. Монтана                                                            УПРАВИТЕЛ:

           06.04.2015 г.                                                                                /Венета Александрова/

 

 

 

"/>
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg